Naše štúdio pracuje na profesionálnej úrovni, kombinuje rýchlosť a efektívnosť pri tvorbe projektov.

Špecialisti spoločnosti s tvorivou inšpiráciou súvisia s ich prácou. Rozsiahle skúsenosti, ako aj pravidelné školenia v kurzoch o vývoji nových technológií a zlepšovaní poznatkov – to všetko pomáha realizovať všetky úlohy v súlade s modernými normami a požiadavkami.

Náš tím nielen kompetentne navrhne, ale vyberie materiály a zariadenia a vyrieši také otázky, ako sú technické možnosti rekonštrukcie a využitie dokončovacích prác. Rýchly a vysokokvalitný výkon v kombinácii s profesionalitou vám umožňuje dosiahnuť riešenie cieľov.

Akákoľvek objednávka, ktorú prinášame do realizácie, odráža našu individualitu a inšpiruje dôveru nášho zákazníka. Najambicióznejšie projekty nám dôverujú ako spoločnosti a jednotlivci, ktorí objednávajú rekonštrukciu vidieckych domov a apartmánov. Všetky použité materiály spĺňajú moderné environmentálne a technické požiadavky a sú plne kontrolované.

Dôverujte nám, šetríte čas, peniaze a získate dôveru v kvalitu a spoľahlivosť vykonanej práce.

Kontaktujte

Mobius IT s.r.o.
Francisciho 806/4, Tisovec, Slovenská republika, 98061
IČO: 51085267, DIČ: 2120584587, IČDPH: SK2120584587

BANKA: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK2302000000003860372553
SWIFT: SUBASKBX

Close Menu